Pompa Gazu R-2110 / Насос газа R-2110

Pompa gazu jest przeznaczona do podawania gazów pędnych o niskim punkcie wrzenia. Gwarantuje utrzymanie stałego ciśnienia wejściowego gazu. Pompa sterowana jest automatycznie. Po ustawieniu ciśnienia powietrza zasilającego, ciśnienie wyjściowe gazu jest stałe a wydajność regulowana automatycznie (pompa pracuje tylko w momencie pracy urządzenia do którego jest podłączona). Napęd i sterowanie są wyłącznie pneumatyczne. Wyklucza to możliwość wybuchu gazu. Pompa wykonana jest z materiałów najwyższej jakości. Wszystkie elementy, które mają kontakt z gazem wykonane są ze stali nierdzewnej, uszczelnienia odporne na DME, pneumatyka FESTO. Gwarantuje to długą i niezawodną pracę urządzenia.Газовый насос предназначен для подачи силовых газов с низкой точкой кипения. Гарантирует сохранение постоянного выходного давления газа. Насосом управляется автоматически. После установления давления питательного воздуха, выходное давление постоянное, а производительность регулируется автоматически (насос работает только во время работы оборудования к которому он подсоединен). Привод и управление исключительно пневматические. Это исключает возможность взрыва газа. Насос сделан из материалов самого высокого качества. Все комплектующие, имеющие контакт с газом, изготовлены из нержавеющей стали, уплотнения стойке DME (диметилэтан), пневматика FESTO. Это обеспечивает длинную и надежную работу оборудования.

393 2015-08-16 0 0

Похожее

Поиск

Ваш кабинет